ماشین های سورتینگ

ماشین سورتینگ رنگی سورت مستر


واردات ، ساخت و تولید اجرا نصب و آموزش خطوط


 • سورتینگ رنگی بذر و ریزدانه

 • سورتینگ رنگی برنج

 • سورتینگ رنگی کشمش

 • سورتینگ رنگی حبوبات

 • سورتینگ رنگی بادام زمینی

 • سورتینگ رنگی چای

 • سورتینگ رنگی پلاستیک

 • سورتینگ رنگی معدنی

 • سورتینگ رنگی زرشک

 • سورتینگ لیزری زرشک

تولید واردات اجرای خطوط


 • شالیکوبی مدرن و برنج کوبی مدرن

 • فروش دستگاه بسته بندی و سردوز

 • واردات انواع خطوط سورتینگ رنگی

 • واردات اجرا و نصب خط کارخانه آرد

بهترین خدمات پس از فروش در ایران


دستگاه سورتینگ رنگی بادام زمینی 


که در بازار کشور ایران معروف به ماشین سورتینگ لیزری بادام بوده و کاربرد آن جداسازی ضایعات ، گل ، سنگ ریزه ، خالدار ، لکه دار ، معیوب و خلاصه هر چیز غیر از بادام زمینی سالم و یکدست و اندازه است . همانطور که می دانیم طی چند سال‌ اخیر استقبال زیاد از بادام سورت شده موجب گسترش صنعت کشاورزی بادام زمینی سورت بادام زمینی و کالر سورتر بادام زمینی و سورتینگ بادام زمینی شده است.


ماشین سورتینگ رنگی برنج یا همان ماشین سورتینگ لیزری برنج


ماشین سورتینگ رنگی برنج، که جهت جدا سازی  ضایعات ، نیم دانه ، سنگ ریزه ، برنج خالدار ، برنج لکه دار و معیوب و خلاصه هر چیز غیر از برنج سالم و یکدست و اندازه .


ماشین سورتینگ رنگی کشمش یا همان ماشین سورتینگ لیزری کشمش


 ماشین سورتینگ کشمش، که جهت جدا سازی  ضایعات ، سنگ ریزه ، کشمش لکه دار و معیوب و خلاصه هر چیز غیر از کشمش سالم و یکدست و اندازه .


ماشین سورتینگ رنگی چای یا همان ماشین سورتینگ لیزری چای 


ماشین سورتینگ چای، که کاربرد آن جدا سازی  ضایعات ، چوب ، برگ های چای لکه دار و معیوب و رنگی خلاصه هر چیز غیر از برگ چای سالم و یکدست و اندازه .

ماشین سورتینگ رنگی زرشک یا همان ماشین سورتینگ لیزری زرشک 


ماشین سورتینگ زرشک، که جهت جدا سازی  ضایعات ، سنگ ریزه ، زرشک لکه دار و معیوب و خلاصه هر چیز غیر از زرشک سالم و یکدست و اندازه

تماس با واحد فروش